Home

Wij geloven in de competenties van alle kinderen. Wij zien vele mogelijkheden in ieder kind en wij zijn er van overtuigd dat kinderen een natuurlijke begeerte heeft om te leren en om hun wereld te begrijpen. Wij geloven dat kinderen het recht hebben om hun kindertijd volop als zodanig te beleven: niet om er zo snel mogelijk doorheen te gaan. Wij bieden gecertificeerde zorg voor kinderen van hoge kwaliteit voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 


We nodigen u dan ook graag uit om het verschil te komen zien en voelen bij Tiffany's Kinderopvang.


We zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53543726 en bij het Landelijk Register Kinderopvang Nummer: 226029396.


Onze gezondheid en veiligheids protocollen worden jaarlijks herzien en voldoen aan de geldende regelgeving


Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie.